2.20 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
2.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
2.30 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
2.40 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
2.60 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α