226.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
357.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
429.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
239.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
273.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
362.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
1,007.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α