16.77 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
7.05 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
7.15 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
15.33 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
3.52 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α