362.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
1,007.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α