155.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
83.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
93.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α