215.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
195.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α