70.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
109.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
33.70 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
13.45 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
16.35 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
20.84 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
38.85 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
8.42 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
4.89 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
11.98 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
13.44 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α