23.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
69.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α