52.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
53.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Διανεμητές - Dispensers

APS διανεμητής χυμού 4Lt Top Fresh

248.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Διανεμητές - Dispensers

APS διανεμητής χυμού 6Lt Top Fresh

350.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
10.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Διανεμητές - Dispensers

Hendi διανεμητής χυμού 2x3L

175.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Διανεμητές - Dispensers

Hendi διανεμητής χυμού 2x8L

198.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Διανεμητές - Dispensers

Hendi διανεμητής χυμού 3Lt

96.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Διανεμητές - Dispensers

Hendi διανεμητής χυμού 8L

84.43 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
1,019.99 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Διανεμητές - Dispensers

Luigi Bormioli φιάλη χυμού 1Lt

7.04 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Διανεμητές - Dispensers

Βάζο Infusion με βρυσάκι 7lt

72.23 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α