86.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
209.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
84.71 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α