48.05 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
67.03 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
83.11 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
106.44 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
164.76 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α