89.16 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
98.09 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α