19.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
15.70 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α