1.55 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
3.85 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α