2.18 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
3.55 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
3.75 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α