Όροι & Προϋποθέσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης προσεκτικά. Αυτοί οι όροι χρήσης διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας https://hotelex.humanminds.agency και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Αυτοί οι όροι χρήσης συνιστούν μια δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να έχετε πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, σύμφωνα με την εφαρμοστέα στην περίπτωση σας δικαιοδοσία για να συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης.

Όροι Χρήσης και Όροι Ηλεκτρονικών και Φυσικών Συναλλαγών

1. Όροι Χρήσης

Ημερομηνία Εφαρμογής: Ισχύουν από 28.07.2020

1.Ειδικά στοιχεία – Πληροφορίες εταιρείας – Ελάχιστη ηλικία υποψήφιου χρήστηΗ παρούσα ιστοσελίδα («Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «με την επωνυμία «ΜΗΤΣΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ & ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «hotelexequip.gr» ( “Εταιρεία“, “εμείς“, “μας” ή “εμείς“).Δραστηριότητα της Εταιρείας:  Τα προϊόντα της Εταιρείας παρέχονται προς χονδρική ή λιανική πώληση μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή μέσω της φυσικής της έδρας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους Όρους Ηλεκτρονικών και Φυσικών Συναλλαγών.

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Παπαφλέσέσα 19, Παλαιό Φάληρο, 175 63
E-mail:  info@hotelexequip.gr 
Αριθμός τηλεφώνου για παραγγελίες:  211 4113344 
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 158888003000 
ΑΦΜ: 801546438

Η χρήση της Ιστοσελίδας και οι αγορές σας σε αυτή, διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης («Όροι Χρήσης») και όρους πώλησης (“Όροι Πώλησης“) και συλλογικά οι «Όροι».Πριν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας ως χρήστης/επισκέπτης/εγγεγραμμένος Πελάτης (εφεξής «Χρήστης»), διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους, τότε δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα καθώς και η χρήση  αυτής ή η αγορά προϊόντων μέσω αυτής. Με την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη δέσμευση σας, όπως προκύπτει από τους Όρους.Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το σύνολο των ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων περί ηλεκτρονικού εμπορίου, των κανόνων, των κανονισμών, των οδηγιών, των κανονιστικών απαιτήσεων και εγκρίσεων, των κωδίκων δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένων του ΠΔ 131/2003 (μεταφορά της Οδηγίας 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο), των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί πώλησης (ΑΚ 513 επ.) καθώς και στις περιπτώσεις που καλείται σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή και συγκεκριμένα σε περίπτωση που αντισυμβαλλόμενος έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών όταν καλείται η σχετική νομοθεσία σε εφαρμογή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, την Οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, τον Κανονισμό  524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (http://www.greekecommerce.gr/gr/kwdikas-deontologias/) («Εφαρμοστέοι Νόμοι»).Με την εκ μέρους σας πρόσβαση, την προβολή ή τη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε σε εμάς και στους εποπτεύοντες διαδικτυακή δραστηριότητα φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και πλήρως ικανός για δικαιοπραξία κατά την εφαρμοστέα στην περίπτωση σας δικαιοδοσία, και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης και υπόκεισθε σε αυτούς. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, δεν θα πρέπει να πατήσετε «κλικ», να αποδεχθείτε ή με άλλο τρόπο να συμφωνήσετε, στους παρόντες Όρους Χρήσης, θα πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως την Ιστοσελίδα και να μην αποκτήστε πρόσβαση, ούτε και να εισέλθετε ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες. Σε περίπτωση διαπίστωσης εκ μέρους μας παραβίασης οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης αυτών, διατηρούμε το δικαίωμα αποκλεισμού πρόσβασης ή διαγραφής σας από την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή.

2.Παροχή Πληροφοριών και Προϊόντων

Η Εταιρεία εγγυάται την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και των χαρακτηριστικών των προϊόντων στην Ιστοσελίδα και την ακρίβεια των προδιαγραφών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται, όσο και των παρεχομένων, από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα Υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη: α) τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή β) διακοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας για λόγους για τους οποίους η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.ΔιαφημίσειςΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε εμείς ή τρίτα μέρη όταν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, αλλά και για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.Εξωτερικές ΣυνδέσειςΟι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους (εφεξής οι «Συνδέσεις»). Αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Συνδέσεις και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των Συνδέσεων ή το περιεχόμενό τους. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις απορρήτου των Συνδέσεων αυτών πριν από τη χρήση τους.

3.Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία:(α) Συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση, και όπου επιβάλλεται από την νομοθεσία, τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όταν η πώληση γίνεται από φυσικό πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του Καταναλωτή. Το βάρος απόδειξης της τελευταίας ιδιότητας αυτής φέρει ο αντισυμβαλλόμενος της Εταιρείας και χωρεί ανταπόδειξη. Τεκμήριο έλλειψης της ιδιότητας του Καταναλωτή είναι ενδεικτικά το αίτημα έκδοσης Τιμολογίου ως παραστατικού αγοράς ή με άλλη αιτία προμήθειας αντί Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών, η συμπλήρωση έδρας όπου στεγάζεται προδήλως μη καταναλωτής, η δήλωση επαγγέλματος ή δραστηριότητας ασύμβατης με χρήση ιδιωτική και ενδεικτική ιδίας κατανάλωσης, η προμήθεια προϊόντος το οποίο απαιτεί ειδικές γνώσης τέχνης και επιστήμης ή ειδικού χειρισμού από επαγγελματίες καθώς και η ένδειξη χρήσης με συχνότητα, ένταση τρόπο ή σε συνδυασμό με ειδικό εξοπλισμό που καθιστούν την χρήση από Καταναλωτή απίθανη.(β) Παρέχει το περιεχόμενο της προβολής (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, έγγραφα, ανακοινώσεις), τα Προϊόντα και γενικά τις Υπηρεσίες «ως έχουν», χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε συναγόμενη (με την επιφύλαξη όσων ειδικότερων ορίζονται στους Όρους Χρήσης, τους Όρους Ηλεκτρονικών Και Φυσικών Συναλλαγών και τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας).(γ) Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν σε εσάς όταν επιχειρείτε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και κατά την διάρκεια αυτής και δεν εντάσσονται στην σφαίρα ευθύνης της Εταιρείας, όπως οι υποδομές τηλεπικοινωνίας του Χρήστη, του Αντισυμβαλλόμενου της Εταιρείας ή δικών του Παρόχων Υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιακών, συναλλαγών ή άλλων.(δ) Δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές Προϊόντων που αναγράφονται κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα και την προβολή προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την ανάρτηση των σχετικών πληροφοριών ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός Προϊόντος.(ε) Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στην αποστολή παραγγελθέντος προϊόντος ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μας υπό αυτές τις συνθήκες, εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία προκύψει από οποιαδήποτε αιτία που είναι πέρα από την σφαίρα επιρροής της Εταιρείας. Η προϋπόθεση αυτή δεν επηρεάζει το νόμιμο δικαίωμά σας να λαμβάνετε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή να λάβετε επιστροφή χρημάτων εάν τα παραγγελθέντα αγαθά ή υπηρεσίες δεν μπορούν να παρασχεθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος λόγω αιτίας πέρα από τον λογικό έλεγχο της Εταιρείας.(στ) Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, ηθική βλάβη κ.λπ.) από επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Iστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την Ιστοσελίδα ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων ή χρηστών σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Όπου η τρέχουσα Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε στον χρήστη από αυτούς τους ιστότοπους.Εάν ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης είναι αντίθετος σε εφαρμοστέες ανά περίπτωση διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για έλλειψη της συνήθους επιμέλειας σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων ή πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας που  ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με την παραγγελία προϊόντων μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, είτε προκύπτει λόγω συμβάσεως, είτε αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή κάθε άλλης αιτίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται από τον Πελάτη στην Εταιρεία.Επιπλέον, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο, εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων.Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για ορισμένες ζημίες. Σε αυτή την περίπτωση, οι παραπάνω περιορισμοί και αποκλεισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς, στο βαθμό που ο νόμος της εν λόγω δικαιοδοσίας εφαρμόζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

4.Υποχρεώσεις Χρηστών

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Aπαγορεύεται κάθε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά, ή πώληση κάποιου από τα κείμενα, απεικονίσεις, λογότυπα ή τις επικοινωνίες/ανακοινώσεις που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, εικονογραφημάτων, πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών και ρυθμίσεων αυτών ( «Περιεχόμενα»), εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται και δεσμεύονται να μην χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα της Εταιρείας για την αποστολή, μετάδοση, δημοσίευση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάδοση παράνομου, επιζήμιου, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, χυδαίου, άσεμνου ή επιβλαβούς για ανηλίκους υλικού. Επιπλέον, η επίσκεψη και η εκτέλεση συναλλαγών μέσω της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση τρίτων. Ο Χρήστης συμφωνεί να μην συλλέξει και / ή να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε περιγραφές προϊόντων, εικόνες, καταχωρίσεις ή τιμές της Ιστοσελίδας πέραν της δικής του προσωπικής μη εμπορικής χρήση ή για να παραγγείλει ένα προϊόν της Εταιρείας μας.Οι Υπηρεσίες διατίθενται για χρήση εκ μέρους σας, όταν είστε Αποδέκτης αυτών και όχι για να αναπαράγετε το σύνολο ή μέρος αυτών σε νέους υποψήφιους Αποδέκτες. Δεν έχετε δικαίωμα και απαγορεύεται να διαφημίσετε ή να παρακινήσετε οποιοδήποτε χρήστη για να αγοράσει ή να πωλήσει οποιαδήποτε προϊόντα τρίτων ή υπηρεσίες τρίτων μέσω των Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται επίσης να αποστέλλετε και να μεταδίδετε αλυσιδωτά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (chain emails), junk ή spam e-mail σε άλλους χρήστες. Επιπλέον, δεν θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες, ώστε να έρθετε σε επαφή, να διαφημίσετε, να παρακινήσετε ή να πωλήσετε σε οποιονδήποτε χρήστη ή μέλος χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση τους. Αν παραβιάσετε τους όρους της παρούσας παραγράφου και/ή να στείλετε ή δημοσιεύσετε ανεπιθύμητα e-mail, «spam» ή προβείτε σε άλλες αυτόκλητες επικοινωνίες οποιουδήποτε είδους μέσω των Υπηρεσιών, διατηρούμε όλα τα δικαιώματα, αξιώσεις και τις αιτίες της δράσης που μπορεί να έχουμε, εκ του νόμου ή με άλλο τρόπο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο δικαίωμα να ζητήσουμε εκ του νόμου κυρώσεις για κάθε τέτοια ανεπιθύμητα μηνύματα που στέλνετε μέσω των Υπηρεσιών. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης, και να μην προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη ζημία της Ιστοσελίδας ή την χαμηλή απόδοση της, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας.Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία της Ιστοσελίδας: (i) με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει την διακοπή πρόσβασης, την βλάβη ή την καταστροφή οποιασδήποτε υπηρεσίας της Εταιρείας, (ii) για δόλια χρήση, σε σχέση με την τέλεση ποινικού αδικήματος ή για άλλη παράνομη δραστηριότητα, ή (iii) με τρόπο που να προκαλέσει οποιαδήποτε όχληση, δυσχέρεια ή ηθική βλάβη. Η πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσίας, να τερματίσουμε λογαριασμούς ή να καταργήσουμε ή να επεξεργαστούμε περιεχόμενο αν μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας παραβιάζονται οι ισχύοντες νόμους, οι παρόντες Όροι ή οι Εφαρμοστέοι Νόμοι.

5.Ο λογαριασμός σας

Κατόπιν επιλογής δικής σας, μπορεί να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό στην Ιστοσελίδα για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες υπηρεσίες της (π.χ παραγγελία προϊόντων) και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία ή πληρωμή των προϊόντων της Ιστοσελίδας. Για την χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με την χρήση λογαριασμού είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων στοιχείων του φυσικού προσώπου που συναλλάσσεται ή του νομικού προσώπου για το οποίο συναλλάσσεστε καθώς και του νομίμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης ή κατά περίπτωση το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα προς πώληση προϊόντα, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση του υπευθύνου επικοινωνίας και στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας θα σας ζητηθούν εκ μέρους του φορέα δια του οποίου διεκπεραιώνεται η χρηματική συναλλαγή, το όνομα κατόχου, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός CVV (Card Verification Value). Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (e-mail) αποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται και στην δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies, το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, πώς και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και κάτω από ποιες συνθήκες θα αποκαλύψουμε πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική (Ιχνηλατών) Cookies και την Πολιτική Απορρήτου. Για να ολοκληρωθεί μία παραγγελία από φυσικό πρόσωπο, καθίσταται απαραίτητη η συλλογή, χρήση και αποθήκευση των απαραίτητων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής προσωπικών σας στοιχείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Απορρήτου μας. Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία της Ιστοσελίδας, είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο λογαριασμό σας ή με χρήση του κωδικού πρόσβασής σας. Θα πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασης διατηρείται με εμπιστευτικότητα και ασφάλεια και θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως εάν έχετε οποιονδήποτε λόγο να πιστεύετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας έχει γίνει γνωστός σε οποιονδήποτε άλλον ή αν ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται ή είναι πιθανόν να χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Είστε μοναδικοί υπεύθυνοι σε σχέση με τη διασφάλιση και την ορθότητα των στοιχείων που μας παρέχετε, τις οποίες δηλώνετε ως σωστές και πλήρεις και δεσμεύεστε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που έχετε παράσχει. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας στην ενότητα «Στοιχεία Λογαριασμού» ως εγγεγραμένος Πελάτης.

Newsletters – Διαφημιστικά/Ενημερωτικά Δελτία

Η Εταιρεία παρέχει την δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας, να επιλέξουν να πληροφορούνται για νέα προϊόντα, προσφορές, καταστήματα, διαγωνισμούς κ.λπ. με την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων («newsletters») στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια τηλεφώνου. Τα newsletters αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών που(α) έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους, για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα.(β) έχουν παράσχει στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση, κατά τους ειδικότερους όρους της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.3471/2006.Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα δίνεται η δυνατότητα διακοπής λήψης τους ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στο εκάστοτε newsletter ή μήνυμα που λαμβάνετε. Η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σας για θέματα που αφορούν τυχόν παραγγελίες σας δεν συνιστούν ενημερωτικά δελτία κατά την έννοια του παρόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και εν γένει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης. 

6.Πνευματικά Δικαιώματα – Εμπορικά Σήματα

Η Εταιρεία κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των Περιεχομένων της ιστοσελίδας, τα οποία είτε της ανήκουν, είτε ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της για τη χρήση αυτών. Η ονομασία και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια και οι απεικονίσεις κατοχυρωμένων βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία ή αποτελεί αποτέλεσμα εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης εκ μέρους της Εταιρείας, αμφότερα από τα οποία αντιμετωπίζονται ως περιουσιακά της στοιχεία. Το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων κατ’ ενδεικτική απαρίθμηση, των κειμένων, των δεδομένων, λογισμικών, των γραφικών, των φωτογραφιών, της μουσικής, των ήχων, των βίντεο, των διαδραστικών λειτουργιών, των blogs, των μηνυμάτων, των σχολίων, των αναρτήσεων και άλλων υλικών (εφεξής συλλογικά το «Περιεχόμενο») και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται στις Υπηρεσίες αυτές (εφεξής τα «Σήματα») ανήκουν σε Εμάς ή έχουν παραχωρηθεί σε Εμάς, υπόκεινται δε σε πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει της εφαρμοστέας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις. Ολόκληρο το Περιεχόμενο σας παρέχεται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας και την προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε στη χρήση, την αντιγραφή, ή διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός όπως επιτρέπεται ρητά στο παρόν. Εάν κατεβάσετε ή εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του Περιεχομένου για προσωπική χρήση, θα πρέπει να διατηρείτε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτό. Συμφωνείτε ότι δεν θα παρακάμψετε, απενεργοποιήσετε ή με άλλο τρόπο παρέμβετε στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των Υπηρεσιών ή τα χαρακτηριστικά που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών ή Περιεχομένου. Εμείς ή οι δικαιοπάροχοι μας διατηρούμε όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες και στο Περιεχόμενο, εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά στο παρόν. Δεν παρέχεται δικαίωμα σε σας για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Σήματα. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, χρήση ή μετάδοση των κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων και οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω είναι η προσωπική πληροφόρηση και χρήση.

7.Προστασία Δεδομένων & Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 ΕΕ ( “GDPR”) και την αναμφίβολα σύμφωνη με τον Κανονισμό ελληνική νομοθεσία, καθώς και με όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, όπως και τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (“Νόμοι περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων“).Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζονται από τον GDPR, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») νόμιμα και με διαφάνεια,  σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές Επεξεργασίας του GDPR, τα οποία συλλέγει ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων,  κατά την παροχή των υπηρεσιών. Η ανωτέρω επεξεργασία  πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies της Εταιρείας.Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης στην Πολιτική Απορρήτου μας, σημειώνεται στην αρχή του τμήματος της Ιστοσελίδας μας με την ονομασία Πολιτική Απορρήτου. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

8.Ενημέρωση Χρήστη σε σχέση με τα Προσωπικά του Δεδομένα

Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτική ζωή του Χρήστη και θέλει να σας ενημερώσει για κάθε επεξεργασία στην οποία σκοπεύει να προβεί στα Προσωπικά του Δεδομένα. Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, δηλαδή «Υποκείμενο Δεδομένων», τα οποία έχει συλλέξει μέσω της Ιστοσελίδας και περιλαμβάνονται, πλέον στις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και ελαχιστοποιημένα προκειμένου να μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την  Εταιρεία  με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης. Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για σκοπούς παροχής προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με το αντικείμενο και τις ανάγκες της σύμβασης κάθε φορά και η επεξεργασία ενδέχεται να περιλαμβάνει αυτοματοποιημένα ή μη μέτρα για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται, σε συλλογή, αποθήκευση, διόρθωση, διαγραφή αυτών. Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη διατηρούνται αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, λόγω συμμόρφωσης με φορολογικές υποχρεώσεις, όπου ο Νόμος δεν απαιτεί μεγαλύτερη διάρκεια διατήρησης και όπου δεν υφίσταται εύλογη ανάγκη για εξασφάλιση δικαστικής ή έξωδικης διεκδίκησης των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Στα Προσωπικά του Δεδομένα ο Χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας, εναντίωσης στην επεξεργασία (όταν πρόκειται για διαφημιστικούς ή άλλους προωθητικούς σκοπούς), διαγραφής και «δικαιώματος στη λήθη» (εκτός των περιπτώσεων όπου ο νόμος ορίζει την υποχρεωτική συλλογή και αποθήκευσή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως πχ. φορολογικά θέματα).Την άσκηση των δικαιωμάτων του ο Χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει, είτε απευθείας μέσω της Ιστοσελίδας, είτε τηλεφωνικά, είτε με  αποστολή email. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών από την Εταιρεία, επισκεφτείτε την Πολιτική Απορρήτου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://hotelex.humanminds.agency/πολιτική-απορρήτου/ 

9.Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Συμφωνείτε ότι εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τους Όρους Χρήσης ή την χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ή με άλλο τρόπο προμήθειας προϊόντων της Εταιρείας μέσω της Ιστοσελίδας) την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα την έχουν τα Δικαστήρια του Πειραιά.

10.Τροποποίηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας & Όρων Χρήσης

Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν από Εμάς κατά την κρίση μας, με ή χωρίς προειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή, σε συμφωνία πάντως με την εφαρμοστέα νομοθεσία και χωρίς να υπάρχει αναδρομική ισχύς των αλλαγών, παρά μόνον αν αυτό δεν είναι αντίθετο με κανόνες αναγκαστικού δικαίου. Έχουμε αναφέρει στην αρχή της παρούσας σελίδας, ποια ημερομηνία ενημερώθηκαν οι Όροι Χρήσης και οι Όροι Ηλεκτρονικών και Φυσικών Συναλλαγών για τελευταία φορά. Η συνεχής πρόσβαση σας ή η χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε άλλων Υπηρεσιών κατόπιν των αλλαγών αυτών θα πρέπει να θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να τροποποιούμε, να αναστέλλουμε ή και να διακόπτουμε την παροχή όλων ή οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση αν αυτό δεν είναι αντίθετο με κανόνες αναγκαστικού δικαίου και σεβόμενοι τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται στους Χρήστες και στα Υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σας προσκαλούμε να συμβουλεύεστε αυτή τη σελίδα τακτικά για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη και ανά πάσα στιγμή τρέχουσα και ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης και των Όροι Ηλεκτρονικών Και Φυσικών Συναλλαγών.Η Εταιρεία μπορεί επίσης να τροποποιήσει τους Όρους ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα. Το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων περιλαμβάνει το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης ή κατάργησης όρων. Η Εταιρεία ειδοποιεί τους Χρήστες μέσω του τρέχοντος ιστότοπου όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν επηρεάζει και δεν ισχύει για παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει. Οι Χρήστες φέρουν την ευθύνη στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να ελέγχουν τακτικά εάν οι Όροι έχουν τροποποιηθεί εάν επαναεπισκεφθούν την Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση των υπηρεσιών μας συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτής δεν αντιβαίνουν στις ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

11.Αυτοτέλεια

Εάν οποιαδήποτε ενότητα ή διάταξη των Όρων θεωρηθεί άκυρη, παράνομη, ανεφάρμοστη ή σε σύγκρουση με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η ακυρότητα δεν επιδρά στο κύρος των υπόλοιπων Όρων, εκτός αν αυτό αντιβαίνει σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

12.Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν οι παρόντες Όροι δεν είναι σαφείς ή θέλετε να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα Περιεχόμενά της, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Με αλληλογραφία: Αγίας Άννης 71 και Λεωφόρος Κηφισού 78, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, T.K. 18233 (2ος Όροφος)

E-mailΠαρακαλώ πηγαίνετε στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Επικοινωνία” και συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail στη διεύθυνση info@hotelexequip.gr

Τηλέφωνο: 2114113344, 2111821583

Επιλογή Γλώσσας-Γνωστοποιήσεις

Όλες οι έγγραφες ειδοποιήσεις, αναφορές και δηλώσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται:α) Από Εμάς προς εσάς με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας ή μας κοινοποιήσατε μεταγενέστερα (σε περίπτωση αλλαγής της αρχικής).β) Από εσάς προς εμάς με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hotelexequip.gr ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή άλλης υπηρεσίας αποστολών (courier) και απόδειξη παραλαβής στην διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ή σε άλλη διεύθυνση που θα οριστεί από εμάς. Ρητώς ορίζεται ότι οι επιδόσεις που θα γίνονται στις ως άνω διευθύνσεις θα είναι έγκυρες.

***ΙΙ. Όροι Ηλεκτρονικών και Φυσικών Συναλλαγών

Ημερομηνία Εφαρμογής: Ισχύουν από 28.07.2020

1.Παραγγελία

1.1  ΓενικάΟι παρόντες Όροι Πώλησης αποτελούν την συνολική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα σε εσάς, τον πελάτη (εφεξής καλούμενο ως «εσείς», «εσάς», «Χρήστης» ή «Πελάτης») και την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΗΤΣΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ & ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «hotelexequip.gr» ( “Εταιρεία“, “εμείς“, “μας” ή “εμείς“). Οι Όροι Ηλεκτρονικών και Φυσικών Συναλλαγών διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το σύνολο των ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων περί ηλεκτρονικού εμπορίου, των κανόνων, των κανονισμών, των οδηγιών, των κανονιστικών απαιτήσεων και εγκρίσεων, των κωδίκων δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένων του ΠΔ 131/2003 (μεταφορά της Οδηγίας 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο), των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί πώλησης (ΑΚ 513 επ.) καθώς και στις περιπτώσεις που καλείται σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή και συγκεκριμένα σε περίπτωση που αντισυμβαλλόμενος έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών όταν καλείται η σχετική νομοθεσία σε εφαρμογή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, την Οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, τον Κανονισμό  524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (http://www.greekecommerce.gr/gr/kwdikas-deontologias/) («Εφαρμοστέοι Νόμοι»). 

1.2  Παραγγελία Προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας

Η υποβολή παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας συνιστά ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως απευθυνόμενη  στην Εταιρεία για να αγοράσετε συγκεκριμένο προϊόν (ή προϊόντα) τα οποία παρατίθενται στην Ιστοσελίδα. Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία για την αγορά ενός προϊόντος από την Εταιρεία, θα σας αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας και περιέχει τα στοιχεία της παραγγελίας σας (το “E-mail“). Το E-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας αναγράφει την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας και επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας. Από το σημείο αυτό έχετε συνάψει σύμβαση πώλησης με την Εταιρεία μας, από την οποία και αγοράζετε. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με εσάς τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσετε επί μέρους στοιχεία της παραγγελίας, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε την παραγγελία σας και να την διορθώσετε. Η σύμβασή πώλησης συνάπτεται με την Εταιρεία. Χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για ένα προϊόν χωρίς κόστος οποιαδήποτε στιγμή πριν στείλουμε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης αποστολής σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν.Συμφωνείτε να λαμβάνετε το σχετικό φορολογικό παραστατικό που αρμόζει στην εκάστοτε περίσταση (Τιμολόγιο Αγοράς, Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών) μαζί με την παραλαβή του προϊόντος.Η παραγγελία και αγορά προϊόντων μέσω Ιστοσελίδας, όταν γίνεται από φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του καταναλωτή, συνιστά «σύμβαση από απόσταση» σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 2251/1994 και εφ’ όσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις από το Νόμο, διέπεται από τις ειδικές διατάξεις του. Το βάρος απόδειξης της τελευταίας ιδιότητας αυτής φέρει ο αντισυμβαλλόμενος της Εταιρείας και χωρεί ανταπόδειξη. Τεκμήριο έλλειψης της ιδιότητας του Καταναλωτή είναι ενδεικτικά το αίτημα έκδοσης Τιμολογίου ως παραστατικού αγοράς ή με άλλη αιτία προμήθειας αντί Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών, η συμπλήρωση έδρας όπου στεγάζεται προδήλως μη καταναλωτής, η δήλωση επαγγέλματος ή δραστηριότητας ασύμβατης με χρήση ιδιωτική και ενδεικτική ιδίας κατανάλωσης, η προμήθεια προϊόντος το οποίο απαιτεί ειδικές γνώσης τέχνης και επιστήμης ή ειδικού χειρισμού από επαγγελματίες καθώς και η ένδειξη χρήσης με συχνότητα, ένταση τρόπο ή σε συνδυασμό με ειδικό εξοπλισμό που καθιστούν την χρήση από Καταναλωτή απίθανη. 

1.3 Τηλεφωνική Παραγγελία

Η υποβολή παραγγελίας μπορεί να γίνει τηλεφωνικά, με επικοινωνία με εκπρόσωπό της Εταιρείας στον τηλεφωνικό αριθμό 2114113344 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 09:00 με 19:00 και το Σάββατο 09:00 με 15:00. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκπρόσωπος της Εταιρείας δηλώνει στον αγοραστή χονδρικής, λιανικής, καταναλωτή ή μη, την ταυτότητα του και τον εμπορικό σκοπό της επικοινωνίας. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας γίνεται με αποστολή Ε-mail, το οποίο αποστέλλεται άμεσα. Το E-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας αναγράφει την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας και επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας. Από το σημείο αυτό έχετε συνάψει σύμβαση πώλησης με την Εταιρεία μας, από την οποία και αγοράζετε. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με εσάς τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσετε επί μέρους στοιχεία της παραγγελίας, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε την παραγγελία σας και να την διορθώσετε. Η σύμβασή πώλησης συνάπτεται με την Εταιρεία. Χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για ένα προϊόν χωρίς κόστος οποιαδήποτε στιγμή πριν στείλουμε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης αποστολής σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν.Συμφωνείτε να λαμβάνετε το σχετικό φορολογικό παραστατικό που αρμόζει στην εκάστοτε περίσταση (Τιμολόγιο Αγοράς, Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών) μαζί με την παραλαβή του προϊόντος.Η παραγγελία και αγορά προϊόντων μέσω Ιστοσελίδας, όταν γίνεται από φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του καταναλωτή, συνιστά «σύμβαση από απόσταση» σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 2251/1994 και εφ’ όσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις από το Νόμο, διέπεται από τις ειδικές διατάξεις του. Το βάρος απόδειξης της τελευταίας ιδιότητας αυτής φέρει ο αντισυμβαλλόμενος της Εταιρείας και χωρεί ανταπόδειξη. Τεκμήριο έλλειψης της ιδιότητας του Καταναλωτή είναι ενδεικτικά το αίτημα έκδοσης Τιμολογίου ως παραστατικού αγοράς ή με άλλη αιτία προμήθειας αντί Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών, η συμπλήρωση έδρας όπου στεγάζεται προδήλως μη καταναλωτής, η δήλωση επαγγέλματος ή δραστηριότητας ασύμβατης με χρήση ιδιωτική και ενδεικτική ιδίας κατανάλωσης, η προμήθεια προϊόντος το οποίο απαιτεί ειδικές γνώσης τέχνης και επιστήμης ή ειδικού χειρισμού από επαγγελματίες καθώς και η ένδειξη χρήσης με συχνότητα, ένταση τρόπο ή σε συνδυασμό με ειδικό εξοπλισμό που καθιστούν την χρήση από Καταναλωτή απίθανη.

1.4  Παραγγελία στην Έδρα

Η υποβολή παραγγελίας προϊόντων μπορεί να γίνει στην έδρα της Εταιρείας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 09:00 με 19:00 και το Σάββατο 09:00 – 15:00. Υπάρχει φυσικό κατάστημα όπου μπορεί ο Πελάτης να προβεί στην αγορά κάποιου προϊόντος δεν υπάρχει όμως πάντοτε απόθεμα προϊόντων στην έδρα της Εταιρείας, συνεπώς υπάρχει με βεβαιότητα μόνο η δυνατότητα υποβολής της παραγγελίας και παραλαβής της από την έδρα της Εταιρείας.Η σύναψη της σύμβασης πώλησης για ένα προϊόν που παραγγείλατε, όταν δεν ολοκληρώνεται με την επί τόπου παραλαβή του, σε περίπτωση διαθεσιμότητάς του, ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας και την αποστολή επιβεβεβαιωτικού E-mail για την διαθεσιμότητά του προϊόντος από την έδρα της Εταιρείας. Η σύμβασή πώλησης συνάπτεται με την Εταιρεία. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για ένα προϊόν χωρίς κόστος οποιαδήποτε στιγμή πριν την παραλαβή του.

2.Tρόποι Πληρωμής

Οι διαθέσιμες επιλογές πληρωμής είναι:

 •  Βάσει υπάρχουσας συμφωνίας,
 • Αντικαταβολή
 •  Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,
 •  Πληρωμή με κάρτα Online και
 •  Τοις μετρητοίς, κατά τους όρους του Νόμου.

Η πληρωμή βάσει υπάρχουσας συμφωνίας αφορά μόνον σε περιπτώσεις όπου ο Πελάτης έχει έρθει σε συμφωνία με εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Εταιρείας για κάποιο συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής που δεν αναφέρεται στη λίστα (σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία και δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον Πελάτη θα επιλέγεται ως τρόπος η προηγούμενη της παράδοσης και πλήρως εξοφλητική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, αφού ολοκληρωθεί η παραγγελία, ο Πελάτης καταθέτει το ποσό του αντιτίμου των παραγγελθέντων προϊόντων και αποστέλλει μια φωτοτυπία της κατάθεσης με e-mail στο info@hotelexequip.gr. Η Εταιρεία αποστέλλει τα προϊόντα μετά την παραλαβή  του αποδεικτικού κατάθεσης.Τράπεζα όπου η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμό είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:Αριθμός Λογαριασμού:51 3910 3393 449 IBAN: GR07 0172 1390 0051 3910 3393 449 Κάτοχος λογαριασμού:ΜΗΤΣΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ & ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και ο αριθμός (ID) της παραγγελίας σας.Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μεταφορά χρημάτων, χρησιμοποιώντας το web banking οποιασδήποτε τράπεζας εσείς επιθυμείτε.Στη συνέχεια θα πρέπει να μας στείλετε στο info@hotelexequip.gr την απόδειξη κατάθεσης.Εφόσον δεν πραγματοποιήσετε την κατάθεση των χρημάτων εντός 3 ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, τότε αυτόματα η παραγγελία σας ακυρώνεται.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που επιλέξετε κατάθεση μέσω web banking διαφορετικής τράπεζας της συνεργαζόμενης της εταιρείας μας, ενδέχεται να χρεωθείτε τραπεζικά έξοδα για την συναλλαγή και ίσως να υπάρξει και μικρή καθυστέρηση της παραγγελίας σας μέχρι να επιβεβαιωθεί η πληρωμή στο σύστημά μας.Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με αντικαταβολή, επιβαρύνεστε με 1,20€ στην καθαρή αξία της παραγγελίας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.Η πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, γίνεται μέσω της μεθόδου “Redirection” στο Gateway της Vivawallet. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club, American Express, JCB και Bancontact. Οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας της Vivawallet.Τέλος, υπάρχει δυνατότητα πληρωμής τοις μετρητοίς και αφορά παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας του Πελάτη από την έδρα της Εταιρείας.

3.Tρόποι ΑποστολήςΠαραλαβή από την έδρα της Εταιρείας μας

Στην προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες μας δημιουργήσαμε τη δυνατότητα παραλαβής των παραγγελιών από το σημείο παραλαβής όπου βρίσκεται η έδρα μας (Αγίας Άννης 71 & Λεωφόρος Κηφισού 78, Ρέντης, Αθήνα, 18233 – 2ος όροφος) κατόπιν ενημέρωσης.Πιο αναλυτικά, για παραγγελίες που καταχωρούνται τηλεφωνικά ή από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ο πελάτης λαμβάνει ενημέρωση  (πέραν του email επιβεβαίωσης τις παραγγελίας) στο οποίο ενημερώνετε για το πότε μπορεί να περάσει να παραλάβει την παραγγελία του. Εφόσον λάβει χώρα η παραπάνω επικοινωνία, οι ώρες λειτουργίας του σημείου παραλαβής είναι καθημερινά 09:00 -19:00 και Σάββατο 09:00-15:00.Οι παραγγελίες ακυρώνονται αυτόματα με το πέρας 3 ημερών από την ενημέρωση του πελάτη και στέλνετε η σχετική ενημέρωση για την ακύρωση. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων 2114113344 ή στείλτε μας mail στο info@hotelexequip.gr. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ πρέπει να ξεκινήσετε για παραλαβή ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ βάλει παραγγελία ή ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ λάβει την σχετική επιβεβαίωση για την παραγγελία σας Αποστολές με συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών (courier):Αποστολές εντός Αττικής

 • Για αποστολές εντός Αττικής η χρέωση είναι στα 3,50€ (για δέμα βάρους εώς 3kg). Στην προηγούμενη χρέωση προστίθενται 0,60€ ανά κιλό όταν το δέμα υπερβεί τα 3kg.

Αποστολές εκτός Αττικής

 • Για αποστολές εκτός Αττικής υπάρχει χρέωση 5,50€ (για δέμα βάρους εώς 3kg). Στην προηγούμενη χρέωση προστίθενται 0,70€ ανά κιλό όταν το δέμα υπερβεί τα 3kg για χερσαίους προορισμούς εκτός Αττικής ή 0,90€ ανά κιλό όταν το δέμα υπερβεί τα 3kg για νησιωτικούς προορισμούς.
 • Υπάρχει η δυνατότητα αντικαταβολής για αποστολές με courier και εποιβαρύνεστε με το κόστος παροχής της υπηρεσίας (1,20€) στην καθαρή αξία της παραγελλίας σας.

Αποστολές με μεταφορική εταιρεία:Για βαριά και ογκώδη δέματα  προτείνεται η αποστολή με μεταφορική εταιρεία για μείωση του κόστους αποστολής

 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικαταβολής για αποστολές με μεταφορική εταιρεία και η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων 2114113344 ή στείλτε μας mail στο info@hotelexequip.gr.

Χρόνος παράδοσηςΑποστολές Προϊόντων γίνονται εντός και εκτός Ελλάδος σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, στον τόπο που μας έχετε υποδείξει με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής που έχετε επιλέξει κατά την διαδικασία της αγοράς. Εφόσον το Προϊόν που παραγγείλετε είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας κι εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός Προϊόντος, θα γίνεται προσπάθεια οι αποστολές να εκτελούνται μέσα σε 48-92 ώρες. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία οφείλει να εκπληρώσει την παροχή της σύμβασης το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, διαφορετικά έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη συναφθείσα με Εμάς σύμβαση. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παραγγελία σας να εκτελεστεί σε εύλογο χρόνο και εντός του χρονικού ορίου που έχουμε θέσει αμέσως παραπάνω, ωστόσο η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:(α) Διότι καθυστέρησε η αποστολή του Προϊόντος από τον προμηθευτή μας, καθυστέρησε στο τελωνείο ή στη μεταφορά του και δεν το έχουμε στις αποθήκες στο χρόνο που υπολογίζαμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το Προϊόν (αν πρόκειται για παραγγελία περισσότερων Προϊόντων) ή να σας προτείνουμε κάποιο άλλο αντίστοιχο Προϊόν.(β) Το Προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Σε σπάνιες περιπτώσεις ο προμηθευτής ενός Προϊόντος ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας δώσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις.(γ) Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.(δ) Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το Προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή λ.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ή ενημερωμένα. Μη διαθεσιμότητα μέρους παραγγελίας: Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων Προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα Προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και εσείς δηλώσετε ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά σας, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το hotelexequip.gr e-shop στέλνει όλες τις παραγγελίες σφραγισμένες. Σε περίπτωση που παραλάβετε την παραγγελία σας σε ανοιχτό ή κατεστραμμένο πακέτο παρακαλούμε να μην την δεχτείτε και να επικοινωνήστε αμέσως το τμήμα πωλήσεων 2114113344 ή στείλτε μας mail στο info@hotelexequip.grΟι παραδόσεις γίνονται με courier καθημερινά 09:00 – 17:00. Εάν επιθυμείτε πιο συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης μπορείτε να το σημειώσετε στα σχόλια της παραγγελίας σας ή σε κάποιο εκπρόσωπό μας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το επιθυμητό ωράριο παράδοσης δεν είναι δεσμευτικό για την courier και ενδέχεται να μην ακολουθηθεί

 •  Χερσαίοι Προορισμοί αφορά μεταφορά και παράδοση αποστολών προς χερσαίους προορισμούς και ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης είναι 1-2 εργάσιμες ημέρες
 • Νησιωτικοί Προορισμοί αφορά μεταφορά και παράδοση αποστολών προς νησιωτικούς προορισμούς και ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες
 • Δυσπρόσιτες Περιοχές αφορά μεταφορά και παράδοση αποστολών προς περιοχές εκτός ορίων των κύριων πόλεων και ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης είναι 1-4 εργάσιμες ημέρες

4.Πολιτική Επιστροφών

4.1 Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας:

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της Εταιρείας σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις:4.1.1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.4.1.2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.4.1.3. Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα διαπιστωθεί/ούν ότι είναι ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση του στον Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον Πελάτη. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των επιμέρους πολιτικών DOA των κατασκευαστών των προϊόντων εφόσον είναι σύμφωνες με την Εφαρμοστέα Νομοθεσία.4.1.4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας, η οποία ιδιότητα έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Εταιρεία.4.1.5. Στην περίπτωση που το προϊόν διαπιστωθεί ότι φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή παραγωγό που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα: Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και έχει την ελάχιστη νόμιμη διάρκεια που ορίζεται στους Εφαρμοστέους Νόμους. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον Πελάτη. Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον Πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους). Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Εταιρείας είτε μέσω courier, ή στην έδρα της Εταιρείας. Μετά την επιστροφή των προϊόντων, γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον Πελάτη και στην συνέχεια γίνεται επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται δωρεάν επισκευή, ή αντικατάσταση, άλλως μείωση του τιμήματος ή ακύρωση της συναλλαγής σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο ΑΚ 540 υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Εταιρεία.  Σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό με επιμέλεια της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη, θα γίνεται ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο Πελάτης είναι δικαιούχος. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του Πελάτη.

4.2 Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του Πελάτη

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του Πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η αναφερομένη στην Ενότητα 5 προθεσμία υπαναχώρησης και ο Πελάτης είχε ρητώς επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον Πελάτη στην έδρα της Εταιρείας  είτε με αποστολή αυτών, επιβαρυνόμενος ο Πελάτης με τα έξοδα αποστολής τους, κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της Εταιρείας. Και στις δύο ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Εταιρεία, η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη, θα γίνεται ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο Πελάτης είναι δικαιούχος. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του Πελάτη.

4.3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 

4.3.1 

Από αρχική υποβολή της παραγγελίας του Πελάτη μέχρι και προθεσμία 3 ημερολογιακών ημερών από την παραγγελία (όταν πρόκειται για προϊόντα) ή 14 ημερών από την παράδοση αν πρόκειται για παραγγελία από φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του καταναλωτή και μάλιστα όταν είναι πολλά στην ίδια παραγγελία από την παραγγελία (ή παράδοση στην περίπτωση του καταναλωτή) και του τελευταίου.

4.3.2 

Η υπαναχώρηση αυτή χρήζει έγγραφης αιτιολογίας και θεωρείται δεκτή όταν επιβεβαιώνεται η παραλαβή της σχετικής δήλωσης και συμφωνία για τους λόγους και την πληρότητά της από την Εταιρεία. Κατ’ εξαίρεση είναι αναιτιολόγητη αν πρόκειται για παραγγελία από φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του καταναλωτή, είναι ισχυρή από την παραλαβή της από την Εταιρεία, ανεξαρτήτως περιεχομένου και γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση. Αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Για την καταγγελία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης αυτού που βρίσκονται προσαρτημένα στο Φ.Ε.Κ. τ.Β’ 2144/30.08.2013 και βρίσκονται αυτούσια στο τέλος του παρόντος.

4.3.3. 

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

4.4 Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση:

ΔΕΝ χωρεί υπαναχώρηση σε:

α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή,

β) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων,

γ) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα,

δ) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,

ε) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,

στ) συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά,

5.Αποτελέσματα Υπαναχώρησης

i.Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τερματίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών από την πώληση ή την προμήθεια των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.

ii.Η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

iii. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο δικαιούχος είναι ο Πελάτης.

iv.Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντόςδεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.

v.Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον αν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ηΕταιρεία. Επίσης ο Πελάτης υποχρεούται (εκτός εάν ο προμηθευτής έχει προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος) να επιστρέφει τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση.

vi.Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε Εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

6.Τιμές και Διαθεσιμότητα

6.1 Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α., εκτός αν υπάρχει ένδειξη περί του αντιθέτου και όπου δικαιολογείται αυτή ειδικώς από τη νομοθεσία.

6.2 Στην Ιστοσελίδα αναφέρονται πληροφορίες διαθεσιμότητας για προϊόντα που πωλούνται από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών προϊόντος. Πέρα από αυτό που παρατίθεται στην Ιστοσελίδα, δεν μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σχετικά με τη διαθεσιμότητα. Καθώς επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το συντομότερο δυνατό εάν οποιαδήποτε προϊόντα που παραγγείλετε αποδειχθούν μη διαθέσιμα και δεν θα χρεωθείτε για αυτά τα προϊόντα.Εκτός αν αναφέρεται ρητώς στην Ιστοσελίδα, οι χρόνοι  παράδοσης αναφέρονται κατά προσέγγιση και δεν είναι εγγυημένοι.

6.3 Παρά τις  προσπάθειές μας, ενδέχεται ένας μικρός αριθμός προϊόντων που παρατίθενται στον κατάλογό μας μπορεί να έχει εσφαλμένη τιμή. Θα επαληθεύσουμε την τιμολόγηση κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας και πριν λάβουμε την πληρωμή. Εάν έχουμε κάνει λάθος και η σωστή τιμή ενός προϊόντος είναι υψηλότερη από την τιμή στην Ιστοσελίδα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν από την αποστολή για να σας ζητήσουμε αν θέλετε να αγοράσετε το προϊόν με τη σωστή τιμή ή να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Εάν η σωστή τιμή ενός προϊόντος είναι χαμηλότερη από την αναγραφόμενη τιμή, θα χρεώσουμε το χαμηλότερο ποσό και θα σας στείλουμε το προϊόν.

7.Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή. Ευθύνη Πωλητή για Ελαττώματα.

7.1. Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Όταν η πώληση γίνεται σε φυσικό πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του Καταναλωτή, το βάρος απόδειξης της τελευταίας ιδιότητας αυτής φέρει ο αντισυμβαλλόμενος της Εταιρείας και χωρεί ανταπόδειξη. Τεκμήριο έλλειψης της ιδιότητας του Καταναλωτή είναι ενδεικτικά το αίτημα έκδοσης Τιμολογίου ως παραστατικού αγοράς ή με άλλη αιτία προμήθειας αντί Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών, η συμπλήρωση έδρας όπου στεγάζεται προδήλως μη καταναλωτής, η δήλωση επαγγέλματος ή δραστηριότητας ασύμβατης με χρήση ιδιωτική και ενδεικτική ιδίας κατανάλωσης, η προμήθεια προϊόντος το οποίο απαιτεί ειδικές γνώσης τέχνης και επιστήμης ή ειδικού χειρισμού από επαγγελματίες καθώς και η ένδειξη χρήσης με συχνότητα, ένταση τρόπο ή σε συνδυασμό με ειδικό εξοπλισμό που καθιστούν την χρήση από Καταναλωτή απίθανη. Στην περίπτωση σύμβασης ,με καταναλωτή κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

7.2. Κάθε διαρκές αγαθό συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής (“ο Κατασκευαστής“). Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον Κατασκευαστή εγγύησης καθώς στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του Κατασκευαστή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Ειδικά τονίζουμε ότι:

 • Ο Κατασκευαστής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση του.
 • Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων.
 • Η διάρκεια της νόμιμης εγγύησης καθορίζεται από τους όρους που τάσσει ο κατασκευαστής, άλλως και στην περίπτωση σύμβασης με φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, δεν μπορεί να είναι αντίθετη με τους Εφαρμοστέους Νόμους.

7.3. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο Κατασκευαστής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, το φυσικό πρόσωπο, εφ’ όσον φέρει την ιδιότητα του καταναλωτή,  δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφ’ όσον δεν επισκευάζεται να ζητήσετε υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των από μέρους του Κατασκευαστή των υποχρεώσεων του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Κατασκευαστή την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.

7.4. Η Εταιρεία έχει απέναντι σας, ανεξαρτήτως αν έχετε την ιδιότητα του καταναλωτή, όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή.Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε(α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες(β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και(γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από γεγονός για το οποίο η Εταιρεία ή ο Κατασκευαστής δεν φέρουν ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας. 

8.Καταγγελία

Η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη. Η αθέτηση όρου που λογίζεται ως ουσιώδης ορίζεται ως «σπουδαίος λόγος καταγγελίας».

9.Ασφάλεια Συναλλαγών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

i) Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρότυπο RSA (2048bits).

ii) Αυτόματη Αποσύνδεση

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 30 ημέρες γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού κατάστηματος της Eταιρείας.

iii) Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους Χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.

iv) Κρυπτογράφηση

Το σύστημα της Eταιρείας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της Εταιρείας σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο της Ιστοσελίδας εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL.Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία και εφόσον ο Χρήστης έχει συνδεθεί με το username και το προσωπικό του κωδικό στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της Εταιρείας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού RSA (2048bits). Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού RSA (2048bits) και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.

v) Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στη Εταιρεία είναι εμπιστευτικές και η Eταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

i. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

ii. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

iii. Στην περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου με έγγραφες συμφωνίες και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, επισκεφτείτε την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

10.Πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα

Εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό, η Εταιρεία δεν είναι ο κατασκευαστής των προϊόντων που πωλούνται σε αυτή την Ιστοσελίδα. Ενώ εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες για τα προϊόντα στην Ιστοσελίδα μας είναι σωστές, η πραγματική συσκευασία και τα υλικά του προϊόντος ενδέχεται να περιέχουν περισσότερες και διαφορετικές πληροφορίες από αυτές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στην Ιστοσελίδα μας παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Συνιστούμε να μην βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα και να διαβάζετε πάντα τις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις, το εγχειρίδιο και τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν πριν από τη χρήση. 

11.Διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών σε περίπτωση Καταναλωτή ως Αντισυμβαλλομένου

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, και τον Κανονισμό 2013/524/ΕΕ για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR), προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η πώληση γίνεται σε φυσικό πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του Καταναλωτή, το βάρος απόδειξης της τελευταίας ιδιότητας αυτής φέρει ο αντισυμβαλλόμενος της Εταιρείας και χωρεί ανταπόδειξη. Τεκμήριο έλλειψης της ιδιότητας του Καταναλωτή είναι ενδεικτικά το αίτημα έκδοσης Τιμολογίου ως παραστατικού αγοράς ή με άλλη αιτία προμήθειας αντί Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών, η συμπλήρωση έδρας όπου στεγάζεται προδήλως μη καταναλωτής, η δήλωση επαγγέλματος ή δραστηριότητας ασύμβατης με χρήση ιδιωτική και ενδεικτική ιδίας κατανάλωσης, η προμήθεια προϊόντος το οποίο απαιτεί ειδικές γνώσης τέχνης και επιστήμης ή ειδικού χειρισμού από επαγγελματίες καθώς και η ένδειξη χρήσης με συχνότητα, ένταση τρόπο ή σε συνδυασμό με ειδικό εξοπλισμό που καθιστούν την χρήση από Καταναλωτή απίθανη. Συγκεκριμένα,  εάν ο Πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά τα ανωτέρω και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας, μπορεί να προσφύγει δια μέσου της ενιαίας ενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) σε εγκεκριμένους φορείς επίλυσης διαφορών οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στην εν λόγω πλατφόρμα (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.). Η οδηγία 2013/11/ΕΚ εφαρμόζεται σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις υπηρεσιών μεταξύ εμπόρου εγκατεστημένου στην ΕΕ και καταναλωτή που κατοικεί στην ΕΕ, διά της παρεμβάσεως ενός φορές ΕΕΔ, ο οποίος προτείνει ή επιβάλλει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή για να διευκολυνθεί η εξεύρεση φιλικής λύσης.Ο κανονισμός 2013/524/ΕΕ εφαρμόζεται στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της ΕΕ και εμπόρου εγκατεστημένου στην ΕΕ με την παρέμβαση φορέα ΕΕΔ ο οποίος έχει περιληφθεί στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/11/ΕΕ και με τη χρήση της πλατφόρμας ΗΕΔ.

12.Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι Όροι Πώλησης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Συμφωνείτε ότι εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τους Όρους Χρήσης ή την χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς προϊόντων της Εταιρείας μέσω της Ιστοσελίδας) την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα την έχουν τα Δικαστήρια του Πειραιά. 

13.Τροποποίηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας & Όρων Πώλησης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Χρήστες.Η Εταιρεία μπορεί επίσης να τροποποιήσει τους Όρους Πώλησης ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα. Το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων περιλαμβάνει το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης ή κατάργησης Όρων Πώλησης. Η Εταιρεία ειδοποιεί τους Χρήστες μέσω του τρέχοντος ιστότοπου όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους Πώλησης. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν επηρεάζει και δεν ισχύει για παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει. Οι επισκέπτες / χρήστες φέρουν την ευθύνη στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να ελέγχουν τακτικά εάν οι Όροι Πώλησης έχουν τροποποιηθεί εάν επαναεπισκεφθούν την Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση των υπηρεσιών μας συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Πώλησης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτής δεν αντιβαίνουν στις ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

14.Αυτοτέλεια όρου – Ανεπηρέαστο κύρους σύμβασης από ακυρότητα μεμονωμένου όρου

Εάν οποιαδήποτε ενότητα ή διάταξη των Όρων Πώλησης θεωρηθεί άκυρη, παράνομη, ανεφάρμοστη ή σε σύγκρουση με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η ακυρότητα ή η ακύρωση δεν επιδρά στο κύρος των υπόλοιπων Όρων Πώλησης.

15.Επικοινωνήστε μαζί μας – Επιλογή Γλώσσας-Γνωστοποιήσεις

Αν οι παρόντες Όροι Πώλησης δεν είναι σαφείς ή θέλετε να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα Περιεχόμενά της, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Με αλληλογραφία:Αγίας Άννης 71 & Λεωφόρος Κηφισού 78, Αγ. Ιωαν. Ρέντης, Αθήνα, ΤΚ 18233 (2ος Όροφος)

E-mailΠαρακαλώ πηγαίνετε στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Επικοινωνία” και συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail στη διεύθυνση info@hotelexequip.gr

Τηλέφωνο: 2114113344, 2111821583

Όλες οι έγγραφες ειδοποιήσεις, αναφορές και δηλώσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται:

α) Από Εμάς προς εσάς με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας ή μας κοινοποιήσατε μεταγενέστερα (σε περίπτωση αλλαγής της αρχικής).

β) Από εσάς προς εμάς με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hotelexequip.gr ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή άλλης υπηρεσίας αποστολών (courier) και απόδειξη παραλαβής στην διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ή σε άλλη διεύθυνση που θα οριστεί από εμάς. Ρητώς ορίζεται ότι οι επιδόσεις που θα γίνονται στις ως άνω διευθύνσεις θα είναι έγκυρες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ